Vimpol – HT

Planering för Hemtjänst

planning-view

 

Vimpol planering för organisationer som vill växa med kvalitet.

  • Skapa turer med besök som skall utföras.
  • Koppla personal mot respektive tur. Vimpol signalerar om det saknas kompetens eller om personalens schema inte täcker hela turen.
  • Signera respektive besök i mobilen eller läsplattan.
  • Uppföljning av alla utförda besök.

 

Flexibelt system

Då Vimpol är webbaserat är det enkelt att anpassa programmet efter er verksamhet, stor som liten.
Programmet ger er det stöd ni behöver för att göra ert jobb ute hos kunderna.

 

Att planera i Vimpol

Lägg upp alla kunder med de besök som skall utföras utifrån tid och dag. Finns det kompetenskrav för att utföra besöket läggs även det in.

Lägg in personal, schema samt personalens kompetens.

Skapa turer utifrån de besök som skall utföras. De besök som frekvent återkommer läggs ut på en tur, besöket kommer att ligga på vald tur även nästa datum då det skall utföras. Det är bara tillfälliga besök samt de besök som inte kopplas till en tur som läggs ut vid den dagliga planeringen.

I planeringsvyn finns tillgänglig personal och dagens turer. Det enda som nu är kvar att göra är att koppla en personal mot respektive tur, vilket enkelt görs genom att dra ut en personal mot en tur. Vimpol signalerar om det är kompetenskrav som inte uppfylls eller om personalens schema inte täcker alla besök som ligger i turen. Det går snabbt att planera och är enkelt att lära sig.

Skriv ut respektive tur på papper eller så hämtar personalen sin tur i mobilen.

 

Signera respektive besök genom mobilen

Via mobilen kan personal logga in och se vad just de har för besök att utföra under dagen. Där får de all information om besöken och kunden på ett överskådligt sätt. När det som skall göras hos kunden är genomfört signerar personalen besöket som utfört och går vidare till nästa besök.