Vimpol – SB

Planering för Särskilt boende

plan-nowview

Planering och uppföljning av dagens insatser och aktiviteter.
Lägg in verksamhetens alla insatser och aktiviteter utifrån önskat tidsintervall. Lämpar sig både för brukarens beviljade insatser och boendets övriga aktiviteter. Systemet är framtaget och anpassat för vård och omsorg där personal har massor av saker att utföra och mycket inom ett visst tidsintervall. Du måste se det för att inse hur enkelt, effektivt och kraftfullt det är.

 

Samarbete med vårdpersonal
Under hela arbetet med utvecklingen av programmet hade vi kontakt med vårdpersonal för att optimera lösningar på de behov som fanns och hur vi skulle minimera eventuella misstag. Vi ville visualisera åtgärderna så tydligt det bara är möjligt så att man med ett snabbt ögonkast kan se vad som skall utföras, om något är försenat eller riskerar att utebli.

 

Flexibelt system
Anpassa programmet efter er verksamhet, stor som liten, programmet ger en oslagbar överblick och larmar effektivt om något är försenat. Alla typer av insatser kan läggas till, exempelvis mediciner, gåträning, tillsyn och allt kvalitetssäkras efter hand det utförts.

 

Sekretess
Det är säkert från obehöriga genom att var och en i personalen har en PIN-kod som krävs för att kunna se insatserna och för att kunna signera. På så vis registreras också vem som har gjort vad.

 

Eliminering av avvikelser
Besparingarna med minskade avvikelser är uppenbar. Redan en mindre reducering av antalet avvikelser innebär besparingar som gott och väl täcker kostnaden för systemet. Besparingen med minskat mänskligt lidande för drabbade brukare är svårare att värdera i pengar likväl som mindre stress och bättre arbetsmiljö.

 

Vi finns även för mobil och surfplatta
Du ska enkelt kunna göra de dagliga åtgärderna utan att behöva gå förbi skärmen för att signera. Passar sig bra för dig som jobbar med vård i hemmet eller för dig som vill pricka av dina utförda åtgärder på plats.