Vår affärsidé är att producera smarta och användarvänliga webbaserade program som förenklar planering, påminnelser, kontroller och insatser.

Programmen skall vara lätta att använda. Ett alltför omständigt system tenderar till att skapa ett missnöje och följden blir att funktioner inte blir utnyttjade hur smarta de än är och uppgifter riskerar att utebli.

Ett par grundläggande saker som hela tiden genomsyrar vårt arbete är enkelhet, användarvänlighet och visuell tydlighet.
Man ska enkelt och snabbt kunna börja arbeta med våra program och allt ska vara så tydligt att man med ett snabbt ögonkast ska se vad som behöver utföras.

Logga in Hemtjänst

Logga in Särskilt boende